ÉRDI JÉGCSARNOK HÁZIREND

Az Érdi Jégcsarnok területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az Érdi Jégcsarnok használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen házirendben foglalt szabályokat.

Az Érdi Jégcsarnok területére érkezőknek a biztonságos működés érdekében, a létesítményben dolgozók kéréseit, utasításait és figyelmeztetéseit maradéktalanul teljesíteniük kell.

Általános szabályok:

 • A jégpályát mindenki saját felelősségére használhatja, bármilyen, a jégen és a létesítmény területén történő balesetért az Érdi Jégcsarnok felelősséget nem vállal.
 • A jégkészítés ideje alatt a jégen tartózkodni tilos és balesetveszélyes! Amennyiben illetéktelen személy tartózkodik a jégen jégkészítést nem áll módunkban elvégezni.
 • Hangoskodó, nem megfelelően viselkedő egyén, alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy az Érdi Jégcsarnok területén nem tartózkodhat, akkor is, ha érvényes belépővel, bérlettel rendelkeznek, bérlők, illetve rendezvény szervezői vagy résztvevői.
 • Az Érdi Jégcsarnok területén dohányozni szigorúan tilos! (Dohányozni csak a kijelölt külső területen lehet)
 • Az Érdi Jégcsarnok területére házi-és egyéb állatott behozni szigorúan tilos!
 • Az Érdi Jégcsarnok területén labda- és más játékok folytatása csak a kijelölt helyen engedélyezett (Sportterasz)!
 • Az Érdi Jégcsarnok területére görkorcsolyával és biciklivel bejönni TILOS!
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (falragaszok, szórólapok, reklámtáblák stb.) tiltott szerencsejáték, hang és képanyag készítése tilos!
 • Az Érdi Jégcsarnok területén kordonnal és egyéb módon jelzett lezárt területekre bemenni tilos!
 • Vendégeink csak a közönség számára fenntartott területen közlekedhetnek, minden műszaki és üzemi területre bemenni és ott tartózkodni veszélyes és SZIGORÚAN TILOS!
 • A szekrényekben, öltözőkben és a ruhatárban elhelyezett értékes tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • Az Érdi Jégcsarnok területére 10 év alatti gyermek felnőtt felügyelete nélkül egyedül nem léphet be.
 • Az Érdi Jégcsarnok látogatói elfogadják, hogy az Üzemeltető kép- és hangfelvételeket készíthet és tehet közzé honlapján, közösségi oldalain, illetve az Érdi Jégcsarnokról szóló promócióban, melyeken mint látogatók feltűnhetnek, de semmilyen követeléssel nem léphetnek fel az Üzemeltetővel szemben. Kereskedelmi célú fotózás, videózás, valamint bármilyen média számára fotó, illetve filmfelvétel készítése, a felvétel felhasználása az Érdi Jégcsarnokban csak az Üzemeltetővel előzetesen megkötött külön szerződés keretei között lehetséges.
 • Az Érdi Jégcsarnokban biztonsági kamerarendszer működik
 • Az Érdi Jégcsarnok területét és a jégfelületet rendeltetésének megfelelően és az engedélyezett létszámkorlát keretein belül lehet használni.

 

ÉRDI JÉGCSARNOK HÁZIREND

Közönségkorcsolyázásra vonatkozó szabályok:

 • A közönségkorcsolyázás ideje alatt a jégre lépésnél kötelező a rendezőknek a karszalagot bemutatni.
 • A korcsolyázásra szóló belépőjegy az Érdi Jégcsarnokban áfamentes. Számlaigényét a vendégnek a belépőjegy megvásárlásakor előre kell jeleznie. Ennek hiányában a vendég a belépőjegy vásárlásáról nyugtát kap. A belépőjegy nem visszaváltható.
 • A közönségkorcsolyázásra belépőjegyet csak és közvetlenül az Üzemeltetőtől lehet vásárolni.
 • A belépőjegy a jégpálya és az öltözőszekrény használatára, valamint a balesetbiztosítás igénybevételére jogosít. A belépőjegy nem tartalmazza a korcsolyakölcsönzés, a korcsolyaélezés díját, valamint az Érdi Jégcsarnok vendéglátó ipari egységeiben a fogyasztást.
 • A jégpálya területén tilos csoportos játékot (hoki, fogócska, labdajáték stb.) játszani és gyorskorcsolyában (hosszú pengés korcsolyában) korcsolyázni.
 • Korcsolyázás közben kesztyű viselése erősen ajánlott, sapka, vagy bukósisak használata javasolt.
 • Közönségkorcsolyázás ideje alatt a menetiránnyal szemben korcsolyázni, a jégpályán tömörülni, a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni tilos!
 • A rendezőgárda a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén. A jégcsarnok területén mindennemű rongálás anyagi felelősséggel jár.
 • A szekrényekben és öltözőkben elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • A jégfelületre cigarettát, papírzacskót, üveget, műanyagpoharat, ételt, italt, bódító szereket, ütő, vágó, szúró eszközt, fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, robbanószert, bármilyen szatyrot, hátizsákot, oldaltáskát, babakocsit, labdát, korongot, hokiütőt és egyéb balesetveszélyes tárgyat felvinni, SZIGORÚAN TILOS!
 • A közönségkorcsolyázás ideje alatt az elkerített területen csak az arra illetékesek tartózkodhatnak!
 • Az esetleges balesetekről kötelező baleseti jegyzőkönyvet felvetetni a Recepción. Közönség korcsolyázás alatt elsősegély nyújtása a Recepcióstól vagy a Jégmestertől kérhető, az elsősegély az orvosi szobában történik. Az Érdi Jégcsarnok korcsolyázó vendégeinek biztosítója az Union Biztosító. A biztosítási szolgáltatáson kívül az Üzemeltető semmilyen kártérítéssel nem tartozik, mindenki saját felelősségére korcsolyázik és jégkorongozik, saját felelősségére használja a jégfelületet. A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítja, hogy a balesetet a vendég a jogszabályok, biztonsági előírások és figyelmeztetések, illetve jelen házirend be nem tartásával okozta, illetve a balesetet jogellenesen, szándékosan vagy jogellenesen és súlyosan gondatlan magatartásával okozta.
 • Az épületben korcsolyával, élvédő nélkül közlekedni csak a földszinten szabad, egyéb helyeken tilos! Ellenkező esetben a bérelt korcsolya élezési díját, valamint a járófelületen okozott kár javításának költségét felszámoljuk. A csarnok földszintjén kívül az épületben az arra kijelölt helyen korcsolyában, csak felhelyezett élvédővel lehet közlekedni.
 • Korcsolyakölcsönzés a közönségkorcsolyázás ideje alatt folyamatosan lehetséges, a kölcsönzés díját a mindenkori árlista tartalmazza, a kölcsönzéskor személyazonosító igazolványt vagy 10.000 Ft-ot kell letétbe helyezni.
 • Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet csak saját felelősségre lehet korcsolyázás közben használni. 
 • Közönségkorcsolyázás alatt a jég állapotától függően jégkészítés történhet, a jégkészítésről minden esetben a Jégmester dönt. Jégkészítés alatt a jégfelületen tartózkodni szigorúan tilos!
 • A jégdiszkóra a közönségkorcsolyázás szabályai érvényesek!

 

ÉRDI JÉGCSARNOK HÁZIREND

Jégfelület bérlésére vonatkozó szabályok:

 • A jégfelület bérlési időpontjának pontos betartása kötelező, ettől eltérni szigorúan tilos! Az irányadó óra a jégpálya végén kihelyezett nagy időmérő eszköz.
 • Többszöri bérlési idő túllépés esetén azonnali szerződésbontásra kerül sor.
 • Öltözők igénybevételére a bérlési idő előtt 30, mérkőzés előtt 90 perccel van lehetőség, ettől előzetes egyeztetés után eltérhetünk. Az öltözőket a bérlési idő után 30 percen belül kell átadni. Fokozottan ügyeljenek a víz elzárására és a villany lekapcsolására, ennek elmulasztása anyagi felelősséggel jár.
 • A jégbérlőnek írásos formában meg kell jelölniük azon személyeket, akik jogosultak felvenni az öltöző, illetve egyéb helyiségek kulcsait. A kulcsot felvevő személynek aláírásával kell igazolnia a felvételt, és neki kell vissza is vinnie a kulcsot a Recepciósnak. Az öltözőben elhelyezett tárgyakért a kulcsot felvevő személy felel. A közönségöltözőben értékmegőrző áll a bérlők rendelkezésére, melynek kulcsát szükség esetén a biztonsági szolgálattól kérheti az arra jogosult személy.
 • Az öltöző igénybevétele kezdetén jelezni kell, ha rongálás jelei észlelhető, ellenkező esetben a felmerülő kár az igénybe vevő részére számlázásra kerül.
 • Edzésenként 1 csapatnak 1 öltöző áll rendelkezésére, ettől előzetes egyeztetés után eltérhetünk. A bérleti díj tartalmazza az áram és vízszolgáltatást, a jégkészítést.
 • Edzés és mérkőzés alatt a palánk mellett tartózkodni tilos! (kivétel: kezdő korcsolyaoktatás)
 • Edzésnél minden esetben csak edző felügyeletével tartózkodhatnak a jégpályán, az eszközök leszedése mindig az edzést befejező csapat feladata.
 • A jégpályákon mérkőzést csak előzetes egyeztetés után lehet lebonyolítani, melyhez a csapatoknak kötelezően sportegészségügyi személyzetet kell biztosítaniuk.
 • A mérkőzéshez bemelegíteni csak az erre kijelölt helyen lehet.

A házirendben foglalt szabályok megsértése a jégpályáról való kitiltást vonja maga után.

Az Érdi Jégcsarnok területére való belépéssel a Házirend automatikusan elfogadottnak tekintendő, illetve a házirend megszegőit az Érdi Jégpálya elhagyására kötelezhetik, akkor is, ha érvényes belépővel, bérlettel rendelkeznek, bérlők, illetve rendezvény szervezői vagy résztvevői.

Az Érdi Jégcsarnok aktuális jégbeosztása a www.karpatifarkasok.hu oldalon érhető el.